Kontakt

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLSKA

NIP: 729-010-89-84
REGON: 473171710
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815
Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

info@ninigi.com